ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY BELEID

1.    Big-Difference Lifestyle support is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor eventuele ongevallen/blessures en/of gezondheidsklachten.

2.    Big-Difference Lifestyle support is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en/of beschadiging van persoonlijk bezittingen.

3.    Afspraken afmelden kan kosteloos tot 24 uur van tevoren, verzetten van afspraken graag z.s.m. doorgeven via telefoon/mail.

4.    Bij ziekte of andere verhindering worden de lessen normaal telefonisch afgezegd.

5.    Alle met Big-Difference Lifestyle support gesloten overeenkomsten en/ of strippenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

6.    Met het ondertekenen van de Big-Difference Lifestyle support “Deelname overeenkomst” wordt de aankoop van de daarop omschreven dienst(en) en/ of product(en) in alle volledigheid definitief en verplicht de klant zich de aangekochte dienst(en) en/ of producten met inachtneming van de overeengekomen hoeveelheid betaaltermijnen, deze per factuur en binnen de betalingstermijn van 14 dagen geldende voor elke afzonderlijke factuur, volledig contant of per overboeking te voldoen.

7.    Voortijdig opzeggen van met Big-Difference Lifestyle support afgesloten overeenkomsten: per schriftelijke kennisgeving, minimaal 7 dagen voor de nieuwe maand ingaat ontvangen door Big-Difference Lifestyle support. Per individueel geval zal in overleg met de betreffende klant binnen alle redelijkheid gezocht worden naar een passende oplossing.

8.    Gedurende vakanties en op andere dagen dat er geen Big-Difference Lifestyle support activiteiten plaatsvinden, zullen vooraf kenbaar worden gemaakt. Tijdens officiële feestdagen zijn er geen lessen, deze zullen bij mogelijkheid op een ander moment worden ingepland.

9.    Alle prijzen zijn inclusief BTW.

10. Big-Difference Lifestyle support is op de hoogte van de AVG wet en respecteert uw privacy.

Versie 10012019